موتورهای PM

کاربرد موتورهای PM به طور روز افزونی در حال گسترش می باشد, امروزه این موتورها جاگزین موتورهای القایی شده اند. از جمله دلایل گرایش صنعت و تکنولوزی های نوین به این موتورها بازدهی بالا می باشد. طراحی و تکنولوژی ساخت موتورهای PM در سرعت های بالا در اختیار چند شرکت اروپایی و آمریکایی می باشد که به همت شرکت صنایع رادمان پویش این تکنولوژی بومی سازی شده است.

Data SheetDescriptionCurrentVoltageFrequencySpeedPowerTypePart Number
index2RP30M6.7A230V0-2500Hz0-150000rpm2.5kWPMSMRP30M

 

موتورهای PM
مقالات و اخبار سایت
contact

کرج، جاده محمدشهر به ماهدشت، خیابان جم، انتهای خیابان یکم مرادی جنب شهرک مهرگان

تلفن  : 02636340031
فکس: 02636340032
info@SRPtech.ir:  ایمیل